Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12181-1 88961/2020 29.06.2020 I Halvårsrapport IUNG - vårsemesteret ***** Hilde Meringdal Paragraph Unntatt off

← postjournal