Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12156-2 130747/2019 24.09.2019 U Skoleskyss ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal