Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12147-2 88914/2020 02.07.2020 U Fjord kommune gbnr 68/1 - sefrak - riving av eldre driftsbygning på Oggaren (Øye) i Eidsdal Fjord kommune Helge Aarset Bestill
2020/12147-1 88654/2020 01.07.2020 I Fjord kommune - sefrak - riving av eldre driftsbygning - gbnr 68/1 - Oggaren Fjord kommune Helge Aarset Bestill 3 vedlegg

← postjournal