Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12082-2 131272/2019 29.10.2019 I Innvilgelse av forhøyet uførepensjon fra 12.09.12 il 31.10.23 ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/12082-1 131271/2019 28.10.2019 I Innvilgelse av forhøyet uførepensjon fra 01.06.16 til 31.10.23 ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal