Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/11894-1 75146/2020 29.06.2020 X Historikk - 07.07.2011 - 20.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/11894-7 8308/2020 23.01.2020 I Spørsmål om endring på dør i 3.etasje Jugendstilsenteret Jugendstilsenteret & KUBE Christ Allan Sylthe Bestill 2 vedlegg
2019/11894-4 141719/2019 03.12.2019 U Søknad om dispensasjon-prosjekt overvåking på Jugendstilsenteret & KUBE Jugendstilsenteret og KUBE Christ Allan Sylthe Bestill

← postjournal