Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11885-4 134825/2019 18.11.2019 U Vestnes kommune - utvidelse av masseuttak/steinbrot gbnr 49/3 - Stokkeland - dispensasjon frå kommuneplan - midlertidig svar - varsel om forsinka fråsegn Vestnes kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2019/11885-6 131891/2019 20.11.2019 U Vestnes kommune - utvidelse av masseuttak/steinbrot gbnr 49/3 - Stokkeland - dispensasjon frå kommuneplan - fråsegn Vestnes kommune m.fl. Johnny Loen Bestill

← postjournal