Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11853-4 114633/2019 18.09.2019 U Utsett rapporteringsfrist, RF13.50 - søknadsnr 2018-0380 - Espehuset Volda Jorun Marie Kvernberg Helge Aarset Bestill
2018/11853-3 24534/2019 13.03.2019 U 2019 - Fylkeskommunalt kulturverntilskot - Lovnad om tilskot til "Espehuset", Volda kommune gbnr 19/859 Jorun Marie Rypdal Kvernberg Helge Aarset Bestill
2018/11853-2 129826/2018 04.12.2018 U RF13.50 - søknadsnr 2018-0380 - Espehuset Volda - Istandsetjing av vegg/takkonstruksjonar Jorun Marie Kvernberg og Øyvind Espe Helge Aarset Bestill

← postjournal