Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11834-21 120163/2019 03.10.2019 I Kopi: Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - Sundgotlegene Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/11834-20 114683/2019 19.09.2019 I Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - nedre Sundgotlegene - offentleg ettersyn Ulstein kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 9 vedlegg
2018/11834-19 59436/2019 14.05.2019 I Kopi: Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - Sundgotlegene Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/11834-17 44203/2019 09.05.2019 U Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - Sundgotlegene - midlertidig svar - varsel om forsinka fråsegn B.TARBERG AS Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/11834-16 42575/2019 08.05.2019 I Kopi: Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - Sundgotlegene - utvida varsling Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/11834-15 38890/2019 26.04.2019 I Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - Sundgotlegene B.TARBERG AS Mari Anne Bjørkmann Bestill 3 vedlegg
2018/11834-11 13461/2019 12.02.2019 U Vedlegg Btarberg - Aleksander Arve Nytun Bestill
2018/11834-6 134447/2018 18.12.2018 U Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - Sundgotlegene - synfaring B. Tarberg AS Arve Nytun Bestill

← postjournal