Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11834-26 281/2020 02.01.2020 I Ulstein kommune - vedtak - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - Sundgotlegene Ulstein kommune Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg
2018/11834-25 140603/2019 29.11.2019 U Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - Sundgotlegene - fråsegn ved avgrensa høyring - trekking av motsegn Ulstein kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/11834-22 124438/2019 29.10.2019 U Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - nedre Sundgotlegene - fråsegn ved offentleg ettersyn - motsegn Ulstein kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/11834-18 58701/2019 13.05.2019 U Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - Sundgotlegene - fråsegn ved utvida varsling B.TARBERG AS Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/11834-27 135436/2018 20.12.2018 U Sundgotlegene - Arkeologisk registrering B. Tarberg AS Arve Nytun Bestill 1 vedlegg

← postjournal