Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2011/11707-25 137452/2019 21.11.2019 I Søknad om mellombels tildeling av ledig reserveløyve tilknytt Ring Taxi SA Ring Taxi Jan Eirik Søraas Bestill
2011/11707-23 134148/2019 14.11.2019 I Kommentar til klage over tildeling av reservedrosje tilknytt Ring Taxi SA Mutlu Bulduk Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2011/11707-21 133374/2019 13.11.2019 I Klage over tildeling av reservedrosjeløyve tilknytt Ring Taxi SA Gurjit Singh Jan Eirik Søraas Bestill 9 vedlegg
2011/11707-20 131660/2019 07.11.2019 I Vedrørende tildeling av reserveløyve tilknytt Ring Taxi SA ***** Jan Eirik Søraas Paragraph Unntatt off
2011/11707-19 131248/2019 06.11.2019 I Uttale om persontildeling av ledig reservedrosjeløyve Ring Taxi SA Jan Eirik Søraas Bestill
2011/11707-16 126716/2019 24.10.2019 I Søknad på ledig reserveløyve tilknyttet Ring Taxi SA Gurjit Singh Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2011/11707-15 126712/2019 24.10.2019 I Bekreftelse garanti SpareBank 1 SMN Jan Eirik Søraas Bestill
2011/11707-14 123192/2019 14.10.2019 I Utlysing av ledig reserveløyve T-611R tilknyttet Ring Taxi SA Ring Taxi Jan Eirik Søraas Bestill
2011/11707-13 121424/2019 07.10.2019 I Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommuner - Søknad på ledig reserveløyve tilknyttet Ring Taxi SA ***** Jan Eirik Søraas Paragraph Unntatt off
2011/11707-11 119991/2019 30.09.2019 I Drosjeløyvene i Giske, Sula og Ålesund kommuner - Oppsigelse av reserveløyve Johnny L. Jensen Jan Eirik Søraas Bestill
2018/11707-2 125006/2018 20.11.2018 U Surnadal kommune - Skralthaugen gbnr 52/3 og 4 - arkeologisk funn Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Guro Dehli Sanden Bestill

← postjournal