Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/11697-1 99809/2020 07.07.2020 X Historikk - 03.05.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/11697-7 1287/2020 03.12.2019 U Vedr. Tilsagn om tilskudd til Kristiansund vgs - Bergvarme ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/11697-6 1285/2020 03.12.2019 U Vedr. tilskudd til Kristiansund vgs - bergvarme ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2019/11697-5 147235/2019 26.11.2019 X L1905 Kristiansund vgs - utvidelse av brønnpark - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2019/11697-2 124570/2019 18.10.2019 U Søknad Enova ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/11697-1 124325/2019 18.10.2019 U L1905 Kristiansund vgs - utvidelse av brønnpark ***** Páll Björgvinsson Paragraph Unntatt off

← postjournal