Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11688-7 133244/2019 13.11.2019 I Takker ja til stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/11688-6 132016/2019 08.11.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11688-5 132015/2019 08.11.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11688-4 131037/2019 06.11.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11688-3 131036/2019 06.11.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11688-2 126228/2019 24.10.2019 U Bekreftelse ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11688-1 124013/2019 16.10.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off

← postjournal