Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11688-8 123558/2019 14.10.2019 X Stillingsutlysning NY INTERN UTLYSING Konsulent i vegstab Marianne Hojem Bye Bestill

← postjournal