Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/11661-1 73194/2020 24.06.2020 I Ørsta kommune - Endra bruk av løe, våningshus, serveringsverksemd og selskapslokale - gbnr 143/2 - Skår - Dispensasjon frå kommuneplanen Ørsta kommune Synnøve Valle Bestill 19 vedlegg

← postjournal