Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11661-3 130995/2019 07.11.2019 I Kopi: Midsund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - tomt til idrettshall på Stormyra Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/11661-2 124777/2019 18.10.2019 I Kopi: Midsund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - tomt til idrettshall på Stormyra Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2019/11661-1 123196/2019 14.10.2019 I Midsund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - tomt til idrettshall på Stormyra - oppstart Midsund kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg

← postjournal