Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11625-1 122533/2019 09.10.2019 I Aure kommune - riving av naust og oppsett av nytt naust gbnr 31/3 - dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune Johnny Loen Bestill
2018/11625-14 120363/2019 02.10.2019 I Registrering av opplæringskontor Byggmestrenes Servicekontor AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/11625-13 120005/2019 01.10.2019 X Registerutskrift frå einingsregisteret Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/11625-12 118845/2019 01.10.2019 U Opprettelse av lærekontrakt i Sogn og Fjordane Byggmestrenes servicekontor Sogn og Fjordane Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/11625-11 114839/2019 12.09.2019 I Kopi av vedtak Byggmestrenes Servicekontor AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/11625-10 112318/2019 12.09.2019 I Kopi av vedtak Byggmestrenes Servicekontor AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/11625-8 73660/2019 25.04.2019 I Vedr godkjenning som opplæringskontor Byggmestrenes Servicekontor AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/11625-7 39759/2019 29.04.2019 U Byggmestrenes Servicekontor AS avd Sunnmøre - godkjenning som lærebedrift i Møre og Romsdal Byggmestrenes Servicekontor AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/11625-5 28061/2019 25.03.2019 U Klage på vedtak Klagenemnda i M&R v/Juridisk avd. v/Kjersem m.fl. Ola Ivar Eikebø Bestill

← postjournal