Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11607-1 121806/2019 08.10.2019 I Aure kommune - vedtak - deling av eiendom gbnr 69/1 - Åkvikvegen 36 - dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg

← postjournal