Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11607-2 59578/2020 20.05.2020 I Kopi: Aure kommune - deling av eiendom gbnr 69/1 - Åkvikvegen 36 - dispensasjon frå kommuneplan - uttale Statens vegvesen Johnny Loen Bestill

← postjournal