Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/11605-1 99037/2020 03.07.2020 X Historikk - 08.02.2000 - 17.01.2011 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal