Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11601-1 121849/2019 08.10.2019 I Gjemnes kommune - fradeling av tomt til enebolig og naust - gbnr 65/1 - Sigrid Lamvik og Eldbjørg Lamvik - dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg

← postjournal