Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11599-3 123480/2019 15.10.2019 I Kryssing Romsdalsfjorden, utredning alternative kryssinger Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill
2019/11599-2 122147/2019 09.10.2019 U Kryssing Romsdalsfjorden - utredning alternative kryssinger Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill
2019/11599-1 122122/2019 08.10.2019 I Kryssing Romsdalsfjorden, utredning alternative kryssinger Statens vegvesen Region midt Kristoffer Dahle Bestill

← postjournal