Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11588-9 41987/2020 24.03.2020 I Anmodning om sluttutbetaling Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Lillian Sæther Bestill 3 vedlegg

← postjournal