Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11559-5 131376/2019 07.11.2019 I Fræna kommune - løyve - midlertidig uteareal til Jendem skole - dispensasjon frå kommuneplan og reguleringsplan Fræna kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/11559-4 131343/2019 07.11.2019 I Fræna kommune - vedtak - midlertidig uteareal til Jendem skole - dispensasjon frå kommuneplan og reguleringsplan Fræna kommune Johnny Loen Bestill
2019/11559-3 123262/2019 15.10.2019 I Kopi: Fræna kommune - midlertidig uteareal til Jendem skole - dispensasjon frå kommuneplan og reguleringsplan Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2019/11559-1 121469/2019 07.10.2019 I Fræna kommune - midlertidig uteareal til Jendem skole - dispensasjon frå kommuneplan og reguleringsplan Fræna kommune Johnny Loen Bestill 9 vedlegg

← postjournal