Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11559-2 122059/2019 09.10.2019 U Fræna kommune - midlertidig uteareal til Jendem skole - dispensasjon frå kommuneplan og reguleringsplan Fræna kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal