Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11540-2 122280/2019 02.10.2019 I Haram kommune - vedtak - bruksendring frå naust til rorbu - gbnr 103/15 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2019/11540-1 121914/2019 02.10.2019 I Haram kommune - bruksendring frå naust til rorbu - gbnr 103/15 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/11540-72 131854/2018 10.12.2018 X ORIENTERING OM LØNNSREGULERING ETTER HTA KAP. 3 PKT. 3.4.1 PER 01.05.18 og PKT. 3.4.4 PER 01.10.2018 ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2018/11540-73 131383/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-74 131381/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM LØNNSVURDERING ETTER HTA KAP. 3 PKT. 3.4.1 PER 01.05.18 og PKT. 3.4.4 PER 01.10.2018 ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-75 131379/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-76 131377/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-66 131375/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-79 131373/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-77 131369/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-78 131364/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-61 131342/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-60 131332/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-57 131292/2018 07.12.2018 U ORIENTERING OM RESULTAT AV 3.4.1 TL FORHANDLINGAR PER 01.05.18 ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-56 130130/2018 04.12.2018 U Lokale forhandlingar 2018 kap. 3 ***** ***** ***** ***** ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/11540-1 125540/2018 21.11.2018 X Kap.3.4.4 - samla resultat 2018 Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2018/11540-2 125538/2018 21.11.2018 X Kap.3 - samla resultat 2018 Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2018/11540-3 125536/2018 21.11.2018 X Kap.5.2 - samla resultat 2018 Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2018/11540-4 125533/2018 21.11.2018 X Kap.5.1 - samla resultat 2018 Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2018/11540-5 121495/2018 08.11.2018 U Orientering om resultatet av lokale forhandlingar etter HTA kap. 3 ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/11540-6 121493/2018 08.11.2018 U Orientering om resultatet av lokale forhandlingar etter HTA kap. 5 ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal