Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/11457-1 73311/2020 25.06.2020 X Historikk - 24.09.2012 - 20.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal