Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11444-5 101920/2020 06.07.2020 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - Servitør ***** Per-Ivar Aak Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2019/11444-4 101914/2020 06.07.2020 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - servitør og arbeidsavtale lærling ***** Per-Ivar Aak Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/11444-1 75723/2020 29.06.2020 X Historikk - 01.11.1992 - 25.11.2014 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/11444-2 137598/2019 21.11.2019 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift HOTEL UNION GEIRANGER AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg

← postjournal