Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11416-38 53291/2020 30.04.2020 I Høring - utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen Samferdselsdepartementet Jan Eirik Søraas Bestill 4 vedlegg
2018/11416-34 144320/2019 09.12.2019 I Informasjon om endringene i yrkestransportforskriften i forbindelse med ny drosjeregulering Samferdselsdepartementet Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg

← postjournal