Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/11405-1 73037/2020 24.06.2020 X Historikk - 30.01.2012 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/11405-2 126426/2019 24.10.2019 U Haram kommune - ny avkøyring langs Ullavegen gbnr 11/129 Austnes - dispensasjon frå reguleringsplan - foreløpig vurdering - etterlysing av dokument Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal