Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11405-5 131830/2019 08.11.2019 I Kopi: Haram kommune - ny avkøyring langs Ullavegen gbnr 11/129 Austnes - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/11405-4 131015/2019 07.11.2019 I Kopi: Haram kommune - ny avkøyring langs Ullavegen gbnr 11/129 Austnes - dispensasjon frå reguleringsplan Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2019/11405-1 120097/2019 30.09.2019 I Haram kommune - ny avkøyring langs Ullavegen gbnr 11/129 Austnes - dispensasjon frå reguleringsplan Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal