Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/11376-45 103343/2020 22.07.2020 I Vedrørende klage - anleggsforandring for lokalitet 22335 Storvika - Hustadvika kommune ***** Rebekka Varne Paragraph Unntatt off
2017/11376-44 102006/2020 15.07.2020 I Kopi: Ståle Huse - Omgjøring av vedtak om avvisning av klage på Møre og Romsdal fylkeskommune sitt vedtak om tillatelse til endringer på lokaliteten 22335 Storvika FISKERIDIREKTORATET Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2020/11376-1 72246/2020 24.06.2020 I Smøla kommune - utvidet bruk av avkjørsel gbnr 6/55 Smøla kommune Lisa Enstad Bestill 2 vedlegg
2017/11376-43 10854/2020 31.01.2020 I Mowi ASA 964118191 - Stadfesting av vedtak om avvisning av klage på Møre og Romsdal fylkeskommune sitt vedtak om endring og utvidelse på lokalitet 22335 Storvika i Fræna kommune ***** Rebekka Varne Paragraph Unntatt off
2017/11376-42 7071/2020 23.01.2020 U Klage - Marine Harvest Norway AS - endring av anleggsutforming Storvika Fræna kommune (teieplikt) Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg

← postjournal