Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11251-5 119906/2019 01.10.2019 U Vedr aksept av stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11251-4 118512/2019 30.09.2019 I Takker ja til tilbud om stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11251-3 118460/2019 27.09.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11251-2 118459/2019 27.09.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11251-1 118458/2019 27.09.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/11251-6 118457/2019 12.09.2019 X Utvidet søkerliste MR567 Bru og kaiforvaltar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11251-7 118456/2019 12.09.2019 X Offentlig søkerliste MR567 Bru og kaiforvaltar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Bestill
2019/11251-8 118455/2019 12.09.2019 X Stillingsutlysning MR567 Bru og kaiforvaltar, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Bestill

← postjournal