Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11230-5 124841/2019 16.10.2019 X Rapport frå lærebedriftsbesøk Åse Vatne Riksfjord Bestill
2019/11230-2 124069/2019 16.10.2019 I Kopi: Nesset kommune - tursti på vestsiden og sørsiden av Raudsandvatnet gbnr 37/1, 2 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2018/11230-4 122289/2019 02.10.2019 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off
2019/11230-1 117812/2019 26.09.2019 I Nesset kommune - tursti på vestsiden og sørsiden av Raudsandvatnet gbnr 37/1, 2 - dispensasjon frå kommuneplan Nesset kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg

← postjournal