Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11230-6 142263/2019 04.12.2019 I Nesset kommune - vedtak - tursti på vestsiden og sørsiden av Raudsandvatnet gbnr 37/1, 2 - dispensasjon frå kommuneplan Nesset kommune Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg
2018/11230-6 125155/2019 21.10.2019 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift PARTNER PLAST AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg

← postjournal