Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11207-15 41918/2020 25.03.2020 I Uttale til søknad om akvakultur på lokalitet Geilbukta, Langfjorden Rauma kommune Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2019/11207-12 12231/2020 04.02.2020 I Geilbukta i Rauma Kommune - svar på spørsmål om slambehandling Haugeaqua - Åsmund Hellesøy Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2019/11207-14 10513/2020 03.02.2020 I Hauge Aqua Farming AS 921709218 - Uttalelse til søknad om akvakultur på ny lokalitet Geilbukta i Rauma kommune Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Rebekka Varne Bestill
2019/11207-11 10077/2020 28.01.2020 I Oppdaterte vedlegg til etableringssøknad på Geilbukta i Langfjorden Hauge Aqua AS Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2019/11207-10 5237/2020 16.01.2020 I Løyve - Hauge Aqua Farming AS - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Geilbukta - Rauma kommune Kystverket Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2019/11207-9 2415/2020 08.01.2020 I Etableringssøknad akvakultur på Geilbukta Fiskr AS Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2019/11207-5 142789/2019 05.12.2019 U Etableringssøknad for akvakultur ved Geilbukta i Langfjorden Hauge Aqua AS Rebekka Varne Bestill
2019/11207-4 141126/2019 29.11.2019 I Etableringssøknad for akvakultur ved Geilbukta i Langfjorden. Endring av 29.11.19 Hauge Aqua AS Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2019/11207-3 126667/2019 24.10.2019 I Endringssøknad og høringssvar for dispensasjon arealplan Geilbukta Hauge Aqua AS Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg

← postjournal