Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2012/11138-34 122317/2019 09.10.2019 I Sølsnes-Åfarnes - Korrigert kontraktsoppgjør 2018 og forventet kontraktsbeløp 2019 Statens vegvesen Region midt Olav Arne Vatne Bestill 1 vedlegg
2012/11138-33 68747/2019 12.06.2019 I Sølsnes-Åfarnes - Kontraktsoppgjør 2018 og forventet kontraktsbeløp 2019 ***** Olav Arne Vatne Paragraph Unntatt off
2012/11138-32 2829/2019 10.01.2019 U Utløysing av opsjon - oversending av nytt løyvedokument for sambandet Sølsnes - Åfarnes Fjord1 AS Geir Olsen Bestill

← postjournal