Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11128-9 125197/2019 21.10.2019 I Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Storgata 4 med området rundt - gbnr 24/814 og 816 mfl Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2019/11128-8 121937/2019 08.10.2019 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Storgata 4 med området rundt - gbnr 24/814 og 816 mfl Kystverkets hovedkontor Johnny Loen Bestill
2019/11128-3 119909/2019 01.10.2019 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Storgata 4 med området rundt - gbnr 24/814 og 816 mfl Reiulf Ramstad Arkitekter AS Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2019/11128-1 116866/2019 24.09.2019 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Storgata 4 med området rundt - gbnr 24/814 og 816 mfl - oppstart Reiulf Ramstad Architects Johnny Loen Bestill 1 vedlegg

← postjournal