Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11128-16 6592/2020 22.01.2020 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Storgata 4 med området rundt - gbnr 24/814 og 816 mfl - orienteringsmøte Reiulf Ramstad Arkitekter v/ Tjasa Mavric Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/11128-15 143978/2019 06.12.2019 I Molde Tollbod 24/814 - Storgata 4 Riksantikvaren Christ Allan Sylthe Bestill

← postjournal