Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/11109-1 70251/2020 18.06.2020 I Arbeidsvarslingsplan 15-20-366 - Fv 6226 - Kun arbeid delvis ut ii veibanen med graving og handtering av tromler - Langmyrvegen 53 - Molde Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2019/11109-2 121690/2019 08.10.2019 U Nesset kommune - nydyrking gbnr 108/5 - Arthur Helde - fråsegn Nesset kommune Kristoffer Dahle Bestill
2017/11109-9 6763/2019 23.01.2019 X Sluttutbetaling Lasse Kristiansen Bestill

← postjournal