Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11069-121 147598/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-120 147597/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-119 147596/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-118 147595/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-117 147594/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-116 147593/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-115 147592/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-114 147591/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-113 147590/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-112 147589/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-111 147587/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-110 147586/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-109 147585/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-108 147584/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-107 147583/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-106 147582/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-105 147581/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-104 147580/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-103 147579/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-102 147578/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-101 147577/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-100 147576/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-99 147574/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-98 147573/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-97 147572/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-96 147571/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-95 147570/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-94 147568/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-93 147567/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-92 147566/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-91 147565/2019 17.12.2019 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-89 147011/2019 17.12.2019 U Utvida søkarliste ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-88 142098/2019 04.12.2019 U Tilbud ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off

← postjournal