Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11069-14 124817/2019 19.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 11 vedlegg
2019/11069-13 124010/2019 16.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-12 124009/2019 16.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-11 123546/2019 15.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-10 123545/2019 14.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-8 123012/2019 13.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-7 123011/2019 11.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-6 123010/2019 11.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-5 123009/2019 13.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-4 122572/2019 09.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-3 122007/2019 09.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-2 121543/2019 07.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2019/11069-1 121022/2019 06.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/11069-9 115725/2019 20.09.2019 X Stillingsutlysning INTERN UTLYSING IMDi - Koordinatorar på integreringsområdet Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off

← postjournal