Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11068-11 101953/2020 15.07.2020 I Søknad om forlenging av Skaporama og justering av budsjettpostar Ålesund kommune One Marthe Jostad Vik Bestill 1 vedlegg
2020/11068-1 69612/2020 17.06.2020 I Hustadvika kommune - avkjørsel fra fylkesveg - fv 6057 (fv 231) ved Tornes skule - dispensasjon fra reguleringsplan WSP NORGE AS Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2018/11068-10 145542/2019 12.12.2019 U Søknad om forlenga prosjektperiode - Skaporama Skodje kommune m.fl. One Marthe Jostad Vik Bestill

← postjournal