Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11043-1 115060/2019 19.09.2019 I Volda kommune - Åmelfotdalen 159 - gbnr 134/1 - Knut Sverre Dahl - redskapshus / avlastning lamming Volda kommune Arve Nytun Bestill 3 vedlegg

← postjournal