Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11041-1 114809/2019 19.09.2019 I Søknad om riving av våningshus registrert i SEFRAK på gbnr 12/6 Fræna kommune Siv Aksdal Bestill 10 vedlegg

← postjournal