Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11036-1 114684/2019 19.09.2019 I Kopi: Ørsta kommune - fv. 5906 - bygging av garasje gbnr 102/4 Statens vegvesen Region midt Henny Totlandsdal Bestill

← postjournal