Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11030-1 114835/2019 18.09.2019 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 3 vedlegg

← postjournal