Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11030-4 122073/2019 09.10.2019 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift SUNNMØRE ENGROS AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg
2019/11030-2 121246/2019 07.10.2019 X Sjekkliste Siv Sandøy Siv Sandøy Bestill

← postjournal