Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/11029-1 69001/2020 16.06.2020 I Ålesund kommune - Ber om uttalelse - Fasadeendring - gbnr 200/340 - Molovegen 6 KIBSGAARD-PETERSEN AS Helge Aarset Bestill 8 vedlegg

← postjournal