Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11027-3 122733/2019 10.10.2019 I Kopi: Skodje kommune - utlegging av flytebrygge/landgang gbnr 37/1, Utvikbygda - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2015/11027-10 120053/2019 01.10.2019 U Stranda og Hornindal kommunar – detaljregulering – reguleringsplan Fv 60 Tomasgard – Røyrhus bru (jf 10/2771) Stranda kommune Kai Bedringås Bestill 1 vedlegg
2015/11027-11 119345/2019 02.10.2019 I Invitasjon - Stranda og Hornindal kommunar – detaljregulering – reguleringsplan Fv 60 Tomasgard – Røyrhus bru (jf 10/2771) Stranda kommune Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2015/11027-8 118199/2019 27.09.2019 I Kopi: Stranda og Hornindal kommunar – detaljregulering – reguleringsplan Fv 60 Tomasgard – Røyrhus bru (jf 10/2771) - fråsegn Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2019/11027-1 115023/2019 19.09.2019 I Skodje kommune - utlegging av flytebrygge/landgang gbnr 37/1, Utvikbygda - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2015/11027-7 112456/2019 12.09.2019 I Kopi: Stranda og Hornindal kommunar – detaljregulering – reguleringsplan Fv 60 Tomasgard – Røyrhus bru (jf 10/2771) Statens vegvesen Region midt Synnøve Valle Bestill
2015/11027-6 108286/2019 28.08.2019 I Stranda og Hornindal kommunar – detaljregulering – reguleringsplan Fv 60 Tomasgard – Røyrhus bru - oppstart Stranda kommune Synnøve Valle Bestill 9 vedlegg
2015/11027-5 74352/2019 11.06.2019 I Fv 60 Varsla planområde Hornindal Gode Vegar AS Arve Nytun Bestill 4 vedlegg
2015/11027-4 67526/2019 06.06.2019 I Kopi: Stranda og Hornindal kommunar – detaljregulering – reguleringsplan Fv 60 Tomasgard – Røyrhus bru (jf 10/2771) Sunnylven idrottslag Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2015/11027-3 41571/2019 03.05.2019 I Referat frå møte om fylkesveg 60 - Tomasgård - Røyrhus Gode Vegar AS Kristoffer Dahle Bestill 5 vedlegg

← postjournal