Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2015/11027-20 56523/2020 12.05.2020 I Søknad om planleggingsmidlar for reguleringsplan-arbeid for fylkesveg 60 Tomasgård-Røyrhus bru - tilbakemelding Samferdselsdepartementet Kai Bedringås Bestill 1 vedlegg
2019/11027-4 143255/2019 06.12.2019 I Skodje kommune - vedtak - utlegging av flytebrygge/landgang gbnr 37/1, Utvikbygda - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg

← postjournal