Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11023-1 114609/2019 18.09.2019 I Søknad - Statens vegvesen - 20.12.19 Statens vegvesen Region midt Lene Mordal Bestill 1 vedlegg

← postjournal