Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11023-4 136751/2019 20.11.2019 U Kontrakt - Statens vegvesen - 20.12.19 - Asgeir Hoffart Statens vegvesen Region midt Lene Mordal Bestill
2019/11023-2 123812/2019 16.10.2019 U Søknad - Statens vegvesen - 20.12.19, intensjonsavtale Statens vegvesen Region midt m.fl. Lene Mordal Bestill

← postjournal