Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11017-2 3216/2020 10.01.2020 I Ny havne- og farvannslov - utsendelse av iverksettingsrundskriv Samferdselsdepartementet Gro-Malén Brønnestad Bestill

← postjournal