Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11017-1 115077/2019 19.09.2019 I Høring av forskrifter til havne- og farvannsloven (2019) som skal settes i kraft samtidig med loven den 1. januar 2020 Kystverkets hovedkontor Kai Bedringås Bestill 1 vedlegg

← postjournal