Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/11014-8 122841/2019 11.10.2019 U Arkeologiske registeringer Akslakleiva - Fjøsbakken i Midsund kommune Midsund kommune Kristoffer Dahle Bestill
2018/11014-7 122359/2019 28.08.2019 I Arkeologisk registrering ved Akslakleiva - Fjøsbakken Molde kommune Kristoffer Dahle Bestill 2 vedlegg
2018/11014-6 5660/2019 18.01.2019 U Detaljplan gang- og sykkelveg Akslakleiva - Fjøsbakken, Midsund - budsjett for arkeologisk registrering Midsund kommune Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg

← postjournal