Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11004-8 124451/2019 17.10.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2019/11004-7 121759/2019 08.10.2019 U Vedr avslag på stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11004-4 119693/2019 02.10.2019 U Arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11004-3 119692/2019 02.10.2019 U Tilbud ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11004-2 117659/2019 25.09.2019 I Søknad ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/11004-5 117658/2019 17.09.2019 X Utvidet søkerliste MR572 Fråviks- og anslagsansvarlig Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11004-6 117657/2019 17.09.2019 X Offentlig søkerliste MR572 Fråviks- og anslagsansvarlig Marianne Hojem Bye Bestill
2019/11004-1 114130/2019 17.09.2019 X Stillingsutlysning INTERN UTLYSING MR572 Fråviks- og anslagsansvarlig Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off

← postjournal