Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11002-3 100675/2020 09.07.2020 I Innspel og framdrift - Vassforvaltningsplan for Vestland vassregion 2022-2027 VESTLAND FYLKESKOMMUNE Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2019/11002-2 38943/2020 13.03.2020 I Vassforvaltningsplan for Vestland vassregion 2022-2027 – Skiping av Vestland vassregionutval VESTLAND FYLKESKOMMUNE Håkon Slutaas Bestill
2017/11002-11 28004/2019 25.03.2019 X Saksbehandlers vurdering av sluttutbetaling Lasse Kristiansen Bestill

← postjournal