Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10976-5 116833/2019 23.09.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0374 - Ein bit av Historia Ørskog Ørskog kommune Anna Eline Eneberg Bestill 8 vedlegg
2019/10976-4 116145/2019 20.09.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0301 - Livet langs den Trondhjemske postvei gjennom Tingvoll Tettstedprosjektet Tingvoll kommune Anna Eline Eneberg Bestill 2 vedlegg
2019/10976-3 114700/2019 18.09.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0361 - Postvegen gjennom Vestnes Vestnes kommune Anna Eline Eneberg Bestill 2 vedlegg
2019/10976-2 113318/2019 14.09.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0379 - Skjersåa restaurering Molde kommune Kulturtjenesten Anna Eline Eneberg Bestill 3 vedlegg
2019/10976-1 113315/2019 14.09.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0306 - Forprosjekt: Postvegen i Molde Molde kommune Kulturtjenesten Anna Eline Eneberg Bestill 1 vedlegg

← postjournal