Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10972-4 119553/2019 02.10.2019 I Kopi: Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Åkvik hyttefelt gbnr 69/1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2019/10972-3 116347/2019 19.09.2019 I Kopi: Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Åkvik hyttefelt gbnr 69/1 - uttale Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2019/10972-2 115035/2019 06.09.2019 I Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Åkvik hyttefelt gbnr 69/1 Allskog SA Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/10972-1 113246/2019 16.09.2019 I Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Åkvik hyttefelt gbnr 69/1 - oppstart Allskog Johnny Loen Bestill 1 vedlegg

← postjournal