Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10972-7 60975/2020 26.05.2020 I Kopi: Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Åkvik hyttefelt gbnr 69/1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ingeborg Forseth Bestill
2019/10972-6 44440/2020 02.04.2020 I Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Åkvik hyttefelt gbnr 69/1 - offentleg ettersyn Aure kommune Ingeborg Forseth Bestill 5 vedlegg

← postjournal