Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10916-3 121985/2019 08.10.2019 I Kopi: Molde kommune - oppføring av fritidsbolig - Sekken gbnr 105/5 - Erling Eik - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/10916-1 112800/2019 13.09.2019 I Molde kommune - oppføring av fritidsbolig - Sekken gbnr 105/5 - Erling Eik - dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 11 vedlegg

← postjournal