Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10913-9 123037/2019 11.10.2019 I Molde kommune - etablering av akvakulturanlegg Veøya - dispensasjon frå kommuneplan DNT Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2019/10913-8 122817/2019 11.10.2019 I Kopi: Molde kommune - etablering av akvakulturanlegg Veøya - dispensasjon frå kommuneplan - fråsegn Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/10913-5 122331/2019 08.10.2019 I Kopi: Molde kommune - etablering av akvakulturanlegg Veøya - dispensasjon frå kommuneplan Kystverkets hovedkontor Anders Smith-Øvland Bestill
2019/10913-4 122051/2019 04.10.2019 I Molde kommune - etablering av akvakulturanlegg Veøya - dispensasjon frå kommuneplan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2019/10913-3 121961/2019 26.09.2019 I Molde kommune - etablering av akvakulturanlegg Veøya - dispensasjon frå kommuneplan - tilleggsinformasjon Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2019/10913-1 112772/2019 13.09.2019 I Molde kommune - etablering av akvakulturanlegg Veøya - dispensasjon frå kommuneplan - høring Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg
2019/10913-7 80942/2019 19.07.2019 I Molde kommune - Oppdrettsanlegg med 6 ringer ved Veøya - dispensasjon fra kommuneplan Hauge Aqua AS Anders Smith-Øvland Bestill
2019/10913-6 80911/2019 19.07.2019 I Molde kommune - Oppdrettsanlegg med 6 ringer ved Veøya - dispensasjon fra kommuneplan Romsdalsmuseet Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg

← postjournal