Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10913-15 148113/2019 19.12.2019 I Kopi: Molde kommune - etablering av akvakulturanlegg Veøya - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2019/10913-14 144797/2019 10.12.2019 I Molde kommune - etablering av akvakulturanlegg Veøya - dispensasjon frå kommuneplan - endringssøknad Romsdalsmuseet Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg

← postjournal