Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10888-11 121715/2019 08.10.2019 U Vedr signert arbeidsavtale ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/10888-5 118431/2019 12.09.2019 X Utvidet søkerliste MR1338 Byggeleiar bruer og vegbygging Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/10888-6 118430/2019 12.09.2019 X Offentlig søkerliste MR1338 Byggeleiar bruer og vegbygging Marianne Hojem Bye Bestill
2019/10888-7 118429/2019 12.09.2019 X Utvidet søkerliste MR1338 Byggeleiar bruer og vegbygging Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/10888-8 118428/2019 12.09.2019 X Offentlig søkerliste MR1338 Byggeleiar bruer og vegbygging Marianne Hojem Bye Bestill
2019/10888-9 118427/2019 12.09.2019 X Utvidet søkerliste MR1338 Byggeleiar bruer og vegbygging Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/10888-10 118426/2019 12.09.2019 X Offentlig søkerliste MR1338 Byggeleiar bruer og vegbygging Marianne Hojem Bye Bestill

← postjournal