Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10865-1 114426/2019 18.09.2019 I Fræna kommune - veranda med glassrekkverk gbnr 1/48, Nordre Bjørnsund - dispensasjon frå reguleringsplan Fræna kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg

← postjournal